Nyt vedrørende pesticid

Vi har fået dispensation til at levere vand, på trods af forhøjet indhold af Desphenyl-chloridazon , vi har også fået dispensation til at pumpe overflade vand fra boring 2 i Vår å. Brøndboreren har monteret ekstra pumpe i boring 2, og vi begyndte at pumpe vand fra toppen af boringen fredag den 15/1. Vi udtager løbende prøver og regner med vi lægger prøveresultatet på hjemmesiden. Vi forstår godt den bekymring, enkelte af jer, har givet udtryk for. Vi henviser til det vi har fået tilsendt fra Styrelsen for Patientsikkerhed: Sundhedsmæssige effekter og DPC Styrelsen for Patientsikkerhed har i en mail af den 07-12-2020 vedrørende de sundhedsmæssige effekter af desphenyl-chloridazon oplyst, […]