Nye fotos - 2019

Loading…
 • Boring nr. 4

 • Udpumpningsanlæg

  Ovenover til venstre ses vores UV-filter.

 • Vandindgang fra fire boringer

 • Nærbillede af udpumpningsanlæg

 • Arsen-filter

 • Samlet vand fra fire boringer

 • Indvindingsopland mod sydvest

 • Farstrup Vandværk nyt og gammelt

Det nye vandværk

Loading…
 • Placering

  Området hvor det nye vandværk skal placeres.

 • Fundament

  Fundamentet er støbt.

 • Etablering af tank

  Rentvandstanken er etableret. Den skal være inde i bygningen.

 • Kontrol

  Man kan gå rundt om tanken inde i bygningen og kontrollere for utætheder.

 • Tag

  Der er kommet tag på vandværksbygningen.

 • Arsen fjernelse

  Beholdere til Arsen fjernelse er sat op.

Det gamle vandværk

Loading…
 • Teknikhus

  Teknikhus

 • Trykbeholdere

  Trykbeholdere

  De 4 trykbeholdere sikrer vandtrykket ude hos forbrugeren

 • Vandure

  Vandure

  Vandure på hver fødeledning for de 4 boringer, registrerer vandforbruget på hver boring

 • Afgangsrør

  Afgangsrør

  Måler på afgangsrør registrerer vandflow og vandforbrug

 • Ilt tilsættes

  Ilt tilsættes

  Ilt tilsættes vandet inden afgang fra værket

 • Boring 1

  Boring 1

  DGU nr. 33.566 er 50 m dyb og henter vandet i kalken, der starter ca. 4 m under terræn

 • Tørbrønden

  Tørbrønden

  Et kik ned i tørbrønden

 • Udsigt mod sydvest

  Udsigt mod sydvest

  Et kik udover indvindingsoplandet mod sydvest

 • Indvindingsopland

  Indvindingsopland

  Indvindingsopland til Farstrup Vandværk

 • God udsigt

  God udsigt

  Et godt sted til et hvil og en god udsigt