Vi har fået dispensation til at levere vand, på trods af forhøjet indhold af Desphenyl-chloridazon , vi har også fået dispensation til at pumpe overflade vand fra boring 2 i Vår å.

Brøndboreren har monteret ekstra pumpe i boring 2, og vi begyndte at pumpe vand fra toppen af boringen fredag den 15/1. Vi udtager løbende prøver og regner med vi lægger prøveresultatet på hjemmesiden.

Vi forstår godt den bekymring, enkelte af jer, har givet udtryk for. Vi henviser til det vi har fået tilsendt fra Styrelsen for Patientsikkerhed:

Sundhedsmæssige effekter og DPC

Styrelsen for Patientsikkerhed har i en mail af den 07-12-2020 vedrørende de sundhedsmæssige effekter af desphenyl-chloridazon oplyst, at den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse fra drikkevand i en vurdering fra Miljøstyrelsen er udregnet til at være 300 μg/l for voksne og 50 μg/l for børn (jvf. Miljøstyrelsens notat ’Sundhedsmæssige effekter af chloridazon og dets grundvandsmetabolit chloridazondesphenyl’ af 11.07.17).

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer på det foreliggende grundlag, at indtag af drikkevand indeholdende desphenyl-chloridazon i de koncentrationer, der er fundet i aktuelle vandforsyning ikke udgør en akut sundhedsmæssig risiko.

Mvh.
Farstrup Vandværks bestyrelse