Læs den her: Analyserapport_475-418530.pdf

Den viser stadig en lille overskridelse på Desphenyl-chloridazon ( pesticid ), men alligevel lidt bedre end prøven i maj.

Vi arbejder stadig ud fra vores handlingsplan, i samarbejde med Aalborg kommune og brøndboreren.

Vores ansøgning om tilladelse til at montere kulfilter er endnu ikke godkendt, det har ikke været på byrådsmøde endnu.

Vi arbejder også på at finde ny kildeplads ( boring ), og om der er vandværker i nærheden som vi kunne købe vand af.

På bestyrelsens vegne Henrik Skaksen